Lab.8

Konkurs Malamegi LAB.8 jest zarządzany we wszystkich jego częściach przez kreatywne laboratorium Malamegi Lab oraz przez Stowarzyszenie Aps Moho, na zlecenie firmy Malamegi.

 

do kogo skierowany jest konkurs?

Konkurs skierowany jest do profesjonalnych artystów i amatorów; mogą w nim brać udział graficy, malarze, fotografowie, itp z całego świata.

 

cel i temat konkursu

Konkurs ma na celu promowanie uczestniczących w nim artystów, dając im okazję do efektywnej promocji na rynku sztuki i dekoracji.

Artyści mogą swobodnie interpretować konkurs wg. własnej wrażliwości.

Temat jest dowolny.

 

nagrody

Konkurs przewiduje wybór 12 finalistów.

WYSTAWA ZBIOROWA

Na finałową wystawę konkursu zostanie wybranych 12 artystów. Wydarzenie odbędzie się na przełomie września i października 2017 roku. Otwarciu wystawy będzie towarzyszyć katalog ogólny, dostępny przez cały okres jej trwania. Zaproszenia na wernisaż zostaną wysłane do artystów, kuratorów, krytyków, dziennikarzy i mediów miasta goszczącego wystawę. Przewidziany będzie poczęstunek.

UMOWA O WSPÓŁPRACY

Malamegi zamierza stworzyć nową kolekcję prac, wybierając jednego artystę spośród 12 finalistów konkursu. Współpraca umożliwi artyście opracowanie własnej kolekcji, która zostanie zareklamowana i zaprezentowana wszystkim odbiorcom sieci handlowej. Umowa o współpracy zostanie podpisana pomiędzy firmą Malamegi a zwycięzcą konkursu. Poprzez kontrakt, Malamegi zobowiązuje się do obsługi klientów oraz do sprzedaży nowej kolekcji. Wpływy ze sprzedaży prac kolekcji zostaną wypłacone artyście w ciągu 30 dni od daty zakupu. Od kwoty sprzedaży zostanie potrącone 20% w celu pokrycia kosztów operacyjnych, prowizji, kosztów wysyłki itp. poniesionych przez Malamegi. Kolekcja będzie składać się z minimum 8 i maksymalnie 16 prac. Harmonogram, sposoby prezentacji oraz szczegóły nowej kolekcji zostaną ustalone pomiędzy firmą Malamegi a zwycięskim artystą po zakończeniu finałowej wystawy konkursu.

NAGRODA PIENIĘŻNA

Po zakończeniu wystawy zbiorowej jeden artysta spośród 12 wybranych otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1.000 euro. Nagroda zostanie przyznana w oparciu o jakość i oryginalność pracy na wystawie. Zwycięska praca pozostanie własnością artysty. Nagroda jest wkładem w rozwój badań estetycznych artysty oraz jego kariery.

KATALOG MONOGRAFICZNY

Jednemu z finalistów zostanie poświęcona książka monograficzna. Monografia zostanie przygotowana przez Malamegi Lab przy wsparciu kuratorów wystawy końcowej. Książka będzie zredagowana, opracowana, drukowana i dystrybuowana na koszt Malamegi Lab. Oprócz kopii w dystrybucji, zostaną wydrukowane kolejne, do użytku osobistego artysty. Dystrybucja monografii będzie prowadzona przez Malamegi na rzecz swoich najlepszych klientów i kolekcjonerów.

 

rodzaje prac

Następujące rodzaje prac są dopuszczalne: 

Malarstwo

Fotografia

Rzeźba

Mix media

Sztuka cyfrowa

Wideo

Grafika

Net Art

Inne (wszystkie prace wizualne, które mogą zostać przedstawione za pomocą obrazu są dozwolone)

UWAGI

Nie ma ograniczeń co do rozmiarów ani co do materiałów wykonania prezentowanych prac. Każda praca musi być przedstawiona za pomocą zdjęcia oraz opisu. W przypadku dzieł sztuki składających się z kilku elementów, zaprezentowane w konkursie pojedyncze zdjęcie powinno obejmować wszystkie elementy pracy.

 

sposób uczestnictwa i termin zapisów

termin zapisów: 12 lipca 2017 r

Opłata za udział za każde dzieło sztuki wynosi 40,00 euro

Płatności można dokonywać kartą kredytową / debetową, PayPal lub przelewem bankowym. Dane kontaktowe i terminy płatności są zawarte w formularzu rejestracyjnym konkursu.

UCZESTNICTWO

Aby wziąć udział, wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny dotyczący wybranego konkursu, który jest dostępny na stronie głównej lub tutaj:

ZAPISZ SIĘ TERAZ

UWAGI

Każda rejestracja umożliwia wstawienie tylko jednej pracy. Możliwe jest zarejestrowanie się w tym samym konkursie z większą liczbą prac, powtarzając rejestrację od początku i płacąc żądaną opłatę za każdą z nich.

 

selekcja

Dwanaście artystów którzy wezmą udział w wystawie (w tym troje artystów którym zostaną przydzielone poniższe nagrody:

- utworzenie nowej kolekcji Malamegi

- nagroda pieniężna w wysokości 1000 euro

- książka monograficzna)

zostanie wybranych poprzez niekwestionowaną decyzję personelu Malamegi Lab wraz z artystycznym i handlowym oddziałem firmy Malamegi. Wybór 12 finalistów odbędzie się tydzień po upływie terminu zapisów. Wybór laureatów odbędzie się w kolejnym tygodniu po zakończeniu wystawy. Wysyłka, odbiór i ewentualne ubezpieczenie prac na czas trwania wystawy poniesione będą przez artystów. Prace wybranych artystów będą musiały zostać wysłane do siedziby Malamegi Lab (San Daniele del Friuli - 33038 - Ud. - Włochy).

 

komunikaty

Zwycięzcy artyści zostaną zawiadomieni bezpośrednio przez Malamegi Lab w celu dokonania odpowiednich ustaleń dotyczących wystawy, już po zakończeniu selekcji. Nazwiska zwycięzców zostaną opublikowane na oficjalnej stronie konkursu (www.lab.malamegi.com) w następujących terminach:

Ogłoszenie wybranych artystów: 17 lipca 2017

 

polityka prywatności

Wypełniając formularz rejestracyjny artyści akceptują zasady zawarte w niniejszym regulaminie, we wszystkich jego artykułach. Artyści zezwalają Malamegi Lab na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z włoskim prawem 675/96 wraz z jego późniejszymi zmianami. Dane osobowe i przesyłane zdjęcia zostaną wykorzystane do celów dotyczących konkursu. Artyści są w pełni odpowiedzialni za treść obrazów oraz za tekst w opisie prezentowanej pracy.

 

prawo do modyfikacji

Malamegi Lab zastrzega sobie prawo do korekt w niniejszym regulaminie, przydatnych do lepszego przebiegu konkursu.