Art.1

Lab - ROME'24 edition

Konkurs Malamegi LAB jest zarządzany we wszystkich jego częściach przez kreatywne laboratorium Malamegi Lab oraz przez Moho - art services, na zlecenie firmy Malamegi.

 

Art.2

do kogo skierowany jest konkurs?

Konkurs skierowany jest do profesjonalnych artystów i amatorów; mogą w nim brać udział graficy, malarze, fotografowie, itp z całego świata.

 

Art.3

cel i temat konkursu

Konkurs ma na celu promowanie uczestniczących w nim artystów, dając im okazję do efektywnej promocji na rynku sztuki i dekoracji.

Artyści mogą swobodnie interpretować konkurs wg. własnej wrażliwości.

Temat jest dowolny.

 

Art.4

nagrody

Konkurs przewiduje wybór 12 finalistów.

 

NAGRODA NA ZAKUP PRACY

Malamegi Lab zakupi jedną z 12 finałowych prac. Dzieło to stanie się częścią prywatnej kolekcji Laboratorium Malamegi. Jest to nagroda o maksymalnej wartości zakupu 2000,00 euro. Prace nieprzeznaczone do sprzedaży lub o cenie wyższej niż cena nabycia nie będą brały udziału w tej nagrodzie. Te prace nadal będą mogły wygrać jedną z pozostałych nagród.

WYSTAWA ZBIOROWA

Na finałową wystawę konkursu zostanie wybranych 12 artystów. Otwarciu wystawy będzie towarzyszyć katalog ogólny, dostępny przez cały okres jej trwania. Zaproszenia na wernisaż zostaną wysłane do artystów, kuratorów, krytyków, dziennikarzy i mediów miasta goszczącego wystawę.

NAGRODA PIENIĘŻNA

Po zakończeniu wystawy zbiorowej jeden artysta spośród 12 wybranych otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1000,00 euro. Nagroda zostanie przyznana w oparciu o jakość i oryginalność pracy na wystawie. Zwycięska praca pozostanie własnością artysty. Nagroda jest wkładem w rozwój badań estetycznych artysty oraz jego kariery.

KATALOG MONOGRAFICZNY

Jednemu z finalistów zostanie poświęcona książka monograficzna. Monografia zostanie przygotowana przez Malamegi Lab przy wsparciu kuratorów wystawy końcowej. Książka będzie zredagowana, opracowana, drukowana i dystrybuowana na koszt Malamegi Lab. Oprócz kopii w dystrybucji, zostaną wydrukowane kolejne, do użytku osobistego artysty. Dystrybucja monografii będzie prowadzona przez Malamegi na rzecz swoich najlepszych klientów i kolekcjonerów.

 

Art.5

rodzaje prac

Następujące rodzaje prac są akceptowane: 

Malarstwo

Fotografia

Rzeźba

Mix media

Sztuka cyfrowa

Wideo

Grafika

Net Art

Inne (wszystkie prace wizualne, które mogą zostać przedstawione za pomocą obrazu są dozwolone)

UWAGI

Rozmiar zgłoszonych prac nie może przekraczać 3 x 3 metry. Każda praca musi być przedstawiona za pomocą zdjęcia oraz opisu. W przypadku dzieł sztuki składających się z kilku elementów, zaprezentowane w konkursie pojedyncze zdjęcie powinno obejmować wszystkie elementy pracy.

 

Art.6

sposób uczestnictwa i termin zapisów

Termin zapisów: 24 lipca 2024

 

Opłata za udział:

1 praca = €45,00

2 prace = €75,00

prace = €105,00

prace = €125,00

prace = €140,00

prace = €150,00

Płatności można dokonywać kartą kredytową / debetową, PayPal lub przelewem bankowym. Dane kontaktowe i terminy płatności są zawarte w formularzu rejestracyjnym konkursu.

UCZESTNICTWO

Aby wziąć udział, wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny dotyczący wybranego konkursu, który jest dostępny na stronie głównej lub tutaj:

ZAPISZ SIĘ TERAZ
 

Art.7

wybory i wystawa

Dwanaścioro artystów którzy wezmą udział w wystawie, w tym 3 artystów którym zostaną przydzielone poniższe nagrody:

nagroda na zakup pracy

- nagroda pieniężna w wysokości 1000 euro

- książka monograficzna

zostanie wybranych poprzez niekwestionowaną decyzję personelu Malamegi Lab wraz z artystycznym i handlowym oddziałem firmy Malamegi. Wybór 12 finalistów odbędzie się tydzień po upływie terminu zapisów. Wybór laureatów odbędzie się w kolejnym tygodniu po zakończeniu wystawy. Za wysyłkę, odbiór i ewentualne ubezpieczenie prac na czas trwania targów odpowiadają artyści. Malamegi Lab i MOHO – serwisy artystyczne, które zarządzają konkursem, nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia, kradzież lub zaginięcie prac. Prace wybranych artystów będą musiały zostać wysłane do siedziby Malamegi Lab. Wszystkie prace, które nie zostaną odebrane przez artystów w ciągu 6 miesięcy od zakończenia wystawy finałowej, nie podlegają już wycofaniu ani reklamacji.

 

Art.8

komunikaty

Zwycięzcy artyści zostaną zawiadomieni bezpośrednio przez Malamegi Lab w celu dokonania odpowiednich ustaleń dotyczących wystawy, już po zakończeniu selekcji. Nazwiska zwycięzców zostaną opublikowane na oficjalnej stronie konkursu (www.lab.malamegi.com) w następujących terminach:

Ogłoszenie wybranych artystów: 30 lipca 2024

 

Art.9

polityka prywatności

Wypełniając formularz rejestracyjny artyści akceptują zasady zawarte w niniejszym regulaminie, we wszystkich jego artykułach. Artyści zezwalają Malamegi Lab na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z włoskim prawem 675/96 wraz z jego późniejszymi zmianami. Dane osobowe i przesyłane zdjęcia zostaną wykorzystane do celów dotyczących konkursu. Artyści są w pełni odpowiedzialni za treść obrazów oraz za tekst w opisie prezentowanej pracy. Nagrody pieniężne dla artystów, zgodnie z Dekretem Prezydenta nr. 430/2001 (art. 6 ust. 1 lit. a), uważa się za uznanie zasług osobistych i artystycznych lub konkursy organizowane na twórczość artystyczną, wyłączone spod stosowania regulaminu konkursów z nagrodami.

 

Art.10

prawo do modyfikacji

Malamegi Lab zastrzega sobie prawo do korekt w niniejszym regulaminie, przydatnych do lepszego przebiegu konkursu.